Обекти

Реконструкция на топлоцентрали

Локация: гр. София

Възложител: Топлофикация София ЕАД

Роля на ТМП в проекта: Главен изпълнител

Характер на дейностита: Ремонтни и строително-монтажни работи - Ремонтни и строително-монтажни работи в ТЕЦ и ВОЦ, външна топлопреносна мрежа, включващи реконструкция, монтаж и ремонт на промишлени и енергийни машини и съоръжения и свързаните с тях тръбопроводи, тръбопроводна мрежа, както и монтаж на газови съоръжения, инсталации и газопроводи (външни и вътрешни), КИПиА и електроинсталации

Период на реализация: 1995 - 2008 г.

Вид строителство: Индустриално строителство

Нагоре