Обекти

Пречиствателна станция Кубратово

Локация: Кубратово

Възложител: "Софинвест" ЕООД

Роля на ТМП в проекта: Изпълнител

Характер на дейностита: Цялостно изграждане

Период на реализация: 1995 - 1998 г.

Вид строителство: Инфраструктурно строителство

Нагоре