Обекти

Жилищна сграда и допълващо застрояване

Локация: гр. София, кв. Левкси - Г

Възложител: "ТЕХНОМАШПРОГРЕС" ООД

Роля на ТМП в проекта: Изпълнител

Характер на дейностита: Цялостно изграждане

Период на реализация: 2017 - до момента

Вид строителство: Жилищно строителство

Нагоре