Обекти

Автосервиз и шоурум ПОРШЕ СОФИЯ ЗАПАД (Дилъри на Audi)

Локация: гр. София, бул. Европа №447

Възложител: МИКС-ПС ООД

Роля на ТМП в проекта: Подизпълнител

Характер на дейностита: Изграждане на ОВиК, електро инсталации и КИПиА

Период на реализация: 2007 г.

Вид строителство: Обществено строителство

Нагоре