Обекти

Хотел AQUA VARVARA

Локация: Варварски минерални бани, община Септември

Възложител: ЕЛТРЕЙД ООД

Роля на ТМП в проекта: Главен изпълнител

Характер на дейностита: Цялостно изграждане - На първи етап (I) от проекта Техномашпрогрес направи реконструкция на съществуваща двуетажна сграда, едноетажна пристройка към нея, вертикална планировка, паркинг и благоустрояване на поземления имот. Обектът обхваща цялостното изграждане с разгърнатата застроена площ от 684 кв. метра, изграждане на външни басейни за минерална вода и пречиствателна станция, а също така и укрепване с габиони.
На втори етап (II) от проекта Техномашпрогрес извършва разширение на ресторанта на хотела, което се състои в изграждане на покривна плоча към съществуващата сграда. Освен това е изграден дървен навес над съществуваща тераса.

Период на реализация: (I) 2011 - 2012 г. (II) 2013 - 2014 г.

Вид строителство: Обществено строителство

Нагоре