Обекти

Хотел Holiday in

Локация: гр. София, бул. "Ал. Малинов" №111

Възложител: ДИВАС ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Роля на ТМП в проекта: Подизпълнител

Характер на дейностита: Изграждане на инсталации

Период на реализация: 2005 - 2006 г.

Вид строителство: Обществено строителство

Нагоре