Обекти

Изместване на топлопровод в ж.к. Младост

Локация: гр. София, кв. 4 ж.к. Младост-1

Възложител: Столична община

Роля на ТМП в проекта: Главен изпълнител

Характер на дейностита: Изместване на топлопровод

Период на реализация: 2013 г.

Вид строителство: Инфраструктурно строителство

Нагоре