Обекти

Жилищна сграда

Локация: гр. София, кв. Левкси - Г

Възложител: "ТЕХНОМАШПРОГРЕС" ООД

Роля на ТМП в проекта: главен изпълнител

Характер на дейностита: цялостно изграждане на собствен жилищен блок

Период на реализация: 2017 - 2019 година

Вид строителство: жилищно строителство

Нагоре