Обекти

Кремиковци

Локация: гр.София, кв. Кремиковци

Възложител: Кремиковци АД

Роля на ТМП в проекта: Изпълнител

Характер на дейностита: Ремонтни и строително-монтажни дейности -Първият значим проект на компанията е осъществен през 1992 г. на територията на „КРЕМИКОВЦИ” АД. Тогава „ТЕХНОМАШПРОГРЕС” ООД се доказва като надежден и отговорен партньор. ТМП участва в реконструкцията и модернизацията на множество обекти на територията на комбината и по-точно на: 6-ти кислороден блок, компресорни станции, азотна станция, водородна станция, междуцехови комуникации – тръбопроводи и електропроводи, КИПиА, метални конструкции.

Период на реализация: 1992 - 1999 г.

Вид строителство: Индустриално строителство

Нагоре