Обекти

Логистичен център Penny market

Локация: с. Столник

Възложител: "Пени България" ЕООД

Роля на ТМП в проекта: Подизпълнител

Характер на дейностита: Изграждане на инсталации

Период на реализация: 2009 г.

Вид строителство: Обществено строителство

Нагоре