Обекти

Логистичен център за готова продукция и следпродажбен сервиз на Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД

Локация: гр. Пловдив

Възложител: "МИКС-КОНСТРЪКШЪН" ООД

Роля на ТМП в проекта: Подизпълнител

Характер на дейностита: ОВК и газоснабдяване - зграждане на газова инсталация, вентилационни инсталации част „Администрация” и производство „Климатизация на част Администрация”. Система за сгъстен въздух в логистичен център. Отопление в част ремонт на хладилници, акумолаторно и ремонт електрокари. Слънчева инсталация за БГВ.

Период на реализация: 2015- 2015 г.

Вид строителство: Индустриално строителство

Нагоре