Обекти

Магазини на веригата "Пени Маркет" в гр. София и гр. Перник

Локация: 1) гр. София, ул. Резбарска №1, 2)гр. София, ул. "Възкресение " №8, 3) гр. Перник, ул. "Св. Св. Кирил и Методи" №39

Възложител: Рила Проект ЕООД

Роля на ТМП в проекта: Подизпълнител

Характер на дейностита: Изграждане на всички инсталации на обекта

Период на реализация: 1) 2009 г. , 2) 2010 г. 3) 2010 г.

Вид строителство: Обществено строителство

Нагоре