Обекти

МБАЛ "Света София"

Локация: гр. София, бул. България №104

Възложител: БИЛДИНГ ХОСПИТАЛС ЕООД

Роля на ТМП в проекта: Главен изпълнител

Характер на дейностита: Цялостно изграждане

Период на реализация: 2004-2006 г.

Вид строителство: Обществено строителство

Нагоре