Обекти

Офиси и складове на фирма Лео Експрес

Локация: гр. София, ул. "Петко Бончев" / ул. "Планинско цвете"

Възложител: "ЛЕО ЕКСПРЕС" ЕООД

Роля на ТМП в проекта: Главен изпълнител

Характер на дейностита: Цялостно изграждане

Период на реализация: 2011 г.

Вид строителство: Обществено строителство

Нагоре