Обекти

Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа

Локация: гр. София

Възложител: Топлофикация София ЕАД

Роля на ТМП в проекта: Главен изплълнител

Характер на дейностита: Строително – монтажни работи по част Строителна, част Отоплителна и вертикална планировка

Период на реализация: 2015, 2016 - 2017 г.

Вид строителство: Инфраструктурно строителство

Нагоре