Обекти

Производствена сграда на FESTO

Локация: гр. София, район Младост, НПЗ Изток, местност Къро

Възложител: "Фесто Производство" ЕООД

Роля на ТМП в проекта: Главен изпълнител

Характер на дейностита: Изграждане на инсталации - ОВК, електро и BMS инсталации

Период на реализация: 2013 - 2015 г.

Вид строителство: Индустриално строителство

Нагоре