Обекти

Производствена сграда със складове и администрация

Локация: гр. София, кв. Суходол

Възложител: "АТМ ИНВЕСТ" ЕООД

Роля на ТМП в проекта: Главен изпълнител

Характер на дейностита: Цялостно изграждане - Техномашпрогрес изгражда следните части: конструкци, архитектура, електротехническа, пожароизвестяване и противодимни люкове, вътрешни ВиК мрежи, сградна газопроводна инсталация ОиВ, вертикална планировка и външни връзки. - Обща производствена площ - 3044 кв. м - Административна част - 608 кв. м - Спомагателни помещения - 510 кв. м

Период на реализация: 2014 - 2015 г.

Вид строителство: Индустриално строителство

Нагоре