Обекти

Разширение на метрото в гр. София

Локация: гр. София

Възложител: "МЕТРОПОЛИТЕН" АД

Роля на ТМП в проекта: Главен изпълнител

Характер на дейностита: Благоустройство на прилежащите към метрото площи - проект за разширение и благоустрояване на прилежащите площи на метрото по бул. „Цариградско шосе“, ж.к. Дружба и летище София. В този участъкът ТМП изгради улици, паркинги, тротоарни настилки и се погрижи за озеленяването на района.

Период на реализация: 2014 г.

Вид строителство: Инфраструктурно строителство

Нагоре