Обекти

Реконструкция на сградата на Министерство на отбраната

Локация: гр. София, ул. Дякон Игнатий № 3

Възложител: Министерство на отбраната

Роля на ТМП в проекта: Главен изпълнител

Характер на дейностита: Реконструкция -  вътрешно-архитектурната строителна част, ОВиК, електроинсталации, ВиК

Период на реализация: 2006 - 2008 г.

Вид строителство: Обществено строителство

Нагоре