Обекти

Съдебна палата София

Локация: гр. София, бул. "Витоша" №2

Възложител: ВКС на РБ

Роля на ТМП в проекта: Главен изпълнител

Характер на дейностита: Вентилация

Период на реализация: 2012- 2013 г.

Вид строителство: Обществено строителство

Нагоре