Обекти

Склад за търговия на едро с лекарствени продукти, офиси и сграда на СОФАРМА

Локация: гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна

Възложител: "Софарма Трейдинг "АД

Роля на ТМП в проекта: Подизпълнител на "Планекс" ООД

Характер на дейностита: Част ОВиК

Период на реализация: 2013 г.

Вид строителство: Индустриално строителство

Нагоре