Обекти

Складова база на „Депо 2013”

Локация: гр. София, ж. к. "Надежда"

Възложител: "Депо 2013" ЕООД

Роля на ТМП в проекта: Главен изпълнител

Характер на дейностита: Изграждане на инсталации - монтаж на отоплителна инсталация, инсталация за битово горещо водоснабдяване, енергоспестяващо осветление и топлоизолация на фасади и покриви.

Период на реализация: 2014 - 2018 г.

Вид строителство: Индустриално строителство

Нагоре