Обекти

Търговски център Mall of Sofia

Локация: гр. София, бул. Ал. Стамболийски

Възложител: ТОТАЛ ЕЪР ЕАД

Роля на ТМП в проекта: Подизпълнител

Характер на дейностита: Изграждане на ОВиК и спринклерни инсталации

Период на реализация: 2005 - 2006 г.

Вид строителство: Обществено строителство

Нагоре