Обекти

Водопровод Искър - АК-Пасарел

Локация: с. Пасарел

Възложител: "Софинвест" ЕООД

Роля на ТМП в проекта: Подизпълнител

Характер на дейностита: Изграждане на тръбопровод Ф-500 ВЕЦ „Пасарел”, а също така и на тунел № 5 към водопровод Искър

Период на реализация: 1995 - 1998 г.

Вид строителство: Инфраструктурно строителство

Нагоре