Обекти

Завод ПАЙПЛАЙФ за производство на пластмасови тръбни системи

Локация: гр. Ботевград, ул. Индустриална № 3

Възложител: "Пайплайфa България" ЕООД

Роля на ТМП в проекта: Главен изпълнител

Характер на дейностита: Цялостно изграждане - Обектът обхваща цялостното изграждане на завода с разгърнатата застроена площ от 7150 кв. м. и административна сграда от 660 кв. м. Конкретната дейност на ТМП включва още построяване на площадков газопровод и вътрешна газова инсталация, площадкови ВиК мрежи, площадка за електроинсталации, пътна и вертикална планировка, реконструкция на две сгради.

Период на реализация: 2010 г.

Вид строителство: Индустриално строителство

Нагоре