Обекти

Административно-производствен комплекс "Краностроене"

Локация: гр. София, район Сердика

Възложител: "КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

Роля на ТМП в проекта: Главен изпълнител

Характер на дейностита: Цялостно изграждане - Изграждане на ОВК, ВиК, изкопно- монтажни работи на стоманени конструкции, кофка, бетон, арматура. Поставяне на изолации, ел. инсталации, довършителни работи, вертикална планировка и външни връзки.

Период на реализация: 2015- 2016 г.

Вид строителство: Индустриално строителство

Нагоре