Обекти

Асарел-Медет

Локация: гр. Панагюрище

Възложител: "Асарел-Медет" АД

Роля на ТМП в проекта: Главен изпълнител

Характер на дейностита: Изграждане на инсталации - Работно проектиране, доставка на оборудване, изпълнение на работен проект и въвеждане в експоатация на ОВК инсталации в помещенията на електрическите уредни и съоръжения в ОФ " Асарел"

Период на реализация: 2016 - 2017 г.

Вид строителство: Индустриално строителство

Нагоре