Обекти

Производствена и офисна сграда на "Магна Пауъртрейн"

Локация: гр. Пловдив, индустриална зона „Раковски”

Възложител: "МАГНА ПАУЪРТРЕЙН ПЛОВДИВ" ЕООД

Роля на ТМП в проекта: Главен изпълнител

Характер на дейностита: Изграждане на електро, ОВиК, пожарогасителна и пожароизвестителна инсталация - Изграждане на електро инсталация, доставка и монтаж на отоплителни и климатични съоръжения, доставка и изграждане на спринклерна инсталация, помпена станция и резервоар за противопожарни нужди и БМС.

Период на реализация: 2012 - 2014 г.

Вид строителство: Индустриално строителство

Нагоре