Обекти

Морска гара Бургас

Локация: Пристанище Бургас

Възложител: ДП Пристанищна инфраструктура

Роля на ТМП в проекта: Главен изпълнител

Характер на дейностита: Проектиране и цялостно изграждане

Период на реализация: 2012 - 2013 г.

Вид строителство: Инфраструктурно строителство

Нагоре