Обекти

Луксозна жилищна сграда

Локация: гр. София, кв. Бояна

Възложител: ВАС РЕЗЕРВ ООД

Роля на ТМП в проекта: Главен изпълнител

Характер на дейностита: Цялостно изграждане

Период на реализация: 2007 - 2008 г.

Вид строителство: Жилищно строителство

Нагоре