Обекти

Фесто Производство

Локация: гр. София, бул. "Христофор Колумб" N 7

Възложител: “Инженерни Системи” ООД

Роля на ТМП в проекта: подизпълнител

Вид дейност: Във връзка с преустройство и разширение на производствени сгради в комплексна база „Фесто“ ТМП изгражда топлозахранване, студозахранване, вентилация и противодимна вентилация на производствени халета. За работата на производствените машини и високотехнологични линии ТМП прави инсталации за сгъстен въздух, азот, вакуум и технологично охлаждане.

Период на реализация: юли 2023 - март 2024 година 

Вид строителство: промишлено строителство

Нагоре