Обекти

Хотел „ХИЛТЪН“

Локация: гр. София, бул. «България» № 1

Възложител: Нивел ООД

Роля на ТМП в проекта: подизпълнител

Вид дейност: Демонтаж, доставка и монтаж на инсталации – отопление, вентилация и климатизация на хотелски стаи, обществени зони, администрация, технически помещения като топлинен и студов център. Ремонтните дейности се извършват в утежнена обстановка на постоянно работещ хотел.

Период на реализация: октомври 2021 – май 2024 година

Вид строителство: обществено строителство

Нагоре