Обекти

Болница ТОКУДА

Локация: гр. София, ул. "Никола Вапцаров"№51Б

Възложител: ХАЗАРНА АД

Роля на ТМП в проекта: Подизпълнител

Характер на дейностита: Изграждане на ОВиК и спринклерни инсталации, котелно стопанство

Период на реализация: 2005 - 2006 г.

Вид строителство: Обществено строителство

Нагоре