Обекти

Детска градина

Локация: гр. София, ж.к. Младост 3

Възложител: Министерство на отбраната

Роля на ТМП в проекта: Главен изпълнител

Характер на дейностита: Цялостно изграждане

Период на реализация: 2009 г.

Вид строителство: Обществено строителство

Нагоре