Обекти

Логистичен комплекс София Еърпорт Център - B01, B02

Локация: гр. София, бул. Христофор Колумб № 64

Възложител: Ханиуел ЕООД

Роля на ТМП в проекта: Главен изпълнител

Характер на дейностита: Цялостно изграждане - На този обект ТМП преработва и преустройсва съществуващи офиси за нуждите на компания Ханиуел. Реконструкцията се състои в премахване на съществуващи стени, изграждане на нови преградни стени от гипсокартон и стъкло. Освен това се интегрират спринклерна, водопроводна и ОВиК инсталации. Монтира се нова електро и осветитална инсталация, а също така и нова структурна кабелна система.

Период на реализация: 2011 - 2012 г.

Вид строителство: Обществено строителство

Нагоре