Обекти

Магазин IKEA

Локация: гр. София, ул. Околовръстен път

Възложител: Хаус Маркет България ЕАД

Роля на ТМП в проекта: Подизпълнител

Характер на дейностита: Изграждане на инсталации: Пожарогасене (спринклер), ОВиК инсталации

Период на реализация: 2011 г.

Вид строителство: Обществено строителство

Нагоре