Обекти

Търговски център - Paradise center

Локация: гр. София, бул. Черни връх № 60

Възложител: Булфелд ЕООД

Роля на ТМП в проекта: Изпълнител на част Механична

Характер на дейностита: Изграждане на всички инсталации на обекта

Период на реализация: 2011 - 2013 г.

Вид строителство: Обществено строителство

Нагоре