Обекти

Петролни резервоари

Локация: гр. Зарк, Йордания

Възложител: ДЖОПЕТРОЛ

Роля на ТМП в проекта: Главен изпълнител

Характер на дейностита: Изграждане на резервоари и тръбопроводи, стоманени конструкции и промишлени електро инсталации - Изградени са три резервоара за суров петрол, всеки от които с вместимост от 33 000 куб. м. За обслужване на резервоарите ТМП изгради също така нужните тръбопроводи за вода и петрол, стоманени конструкции и промишлени електро инсталации.

Период на реализация: 1994 - 1995 г.

Вид строителство: Индустриално строителство

Нагоре